Menu Zamknij

Organizatorzy wystawy

AGENCJA PROMOCJI ZIELENI

Powołana w 1998 roku, aby promować produkcję szkółkarską oraz popularyzować wiedzę o roślinach i kulturze ogrodniczej w społeczeństwie.

Celem działań jest kształtowanie świadomości dotyczącej korzyści zdrowotnych, społecznych, ekologicznych, estetycznych i ekonomicznych, wynikających z otaczania się roślinami w kategoriach regionu, miasta jak również ogrodu, domu, tarasu czy balkonu. Działania Agencji prowadzą do ułatwienia współpracy i porozumienia pomiędzy producentami roślin, a ich odbiorcami zarówno w kraju jak i zagranicą.

ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH

Stowarzyszenie producentów drzew, krzewów i bylin, a także roślin owocowych. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Szkółkarzy (European Nursery Stock Association) oraz partnerem dla innych działających w zielonej branży (Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych, Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu)

Główne cele i działania

– reprezentowanie i obrona interesów zrzeszonych szkółkarzy

– promocja zieleni i roślin oraz popularyzacja wiedzy o drzewach, krzewach i bylinach

– upowszechnianie nowoczesnych metod produkcji oraz wiedzy potrzebnej do prowadzenia przedsiębiorstwa szkółkarskiego