Menu Zamknij
Flower Expo Poland LOGO-FINAL

3-4-5 września 2020

EXPO XXI WARSZAWA

ORGANIZATORZY WYSTAWY

AGENCJA PROMOCJI ZIELENI

Założona w 1998 r. przez Związek Szkółkarzy Polskich, aby promować produkcję szkółkarską oraz popularyzować wiedzę o roślinach i kulturze ogrodniczej w społeczeństwie. Główne cele i działania: kształtowanie świadomości dotyczącej korzyści zdrowotnych, społecznych, ekologicznych, estetycznych i ekonomicznych, wynikających z otaczania się roślinami w kategoriach regionu, miasta jak również ogrodu, domu, tarasu czy balkonu.

Działania Agencji skupiają się w trzech zakresach:

– wystawiennictwo – od 27 lat organizacja Międzynarodowej Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE, organizacja wspólnych wystąpień firm z branży szkółkarskiej na targach krajowych i zagranicznych (m.in. IPM Essen, FLOWERS Moskwa, ELMIA GARDEN Jönköping); projekt i realizacja akcji promocyjnych firm zewnętrznych – stoisko i program warsztatowy,

– wydawnictwo – w 2000 r. światło dzienne ujrzał pierwszy „KATALOG ROŚLIN polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich” przedstawiający rośliny rekomendowane przez stowarzyszenie i powszechne na polskim rynku (obecnie dostępne jest piąte wydanie Katalogu). W portfolio również: KATALOG BYLIN, KATALOG RÓŻ, ROŚLINY DO KAŻDEGO OGRODU, ZIELEŃ PRZY ULICACH. Agencja realizuje także zewnętrzne zamówienia wydawnicze w zakresie redakcji, korekty, składu, nadzoru nad drukiem i dystrybucji (np. SZKÓŁKARSTWO OZDOBNE. WYBRANE ZAGADNIENIA),  

– konferencje i szkolenia – organizacja konferencji, szkoleń i warsztatów związanych z tematyka ogrodniczą przeznaczoną dla poszczególnych grup odbiorców – szkółkarzy, wykonawców terenów zieleni, właścicieli i pracowników centrów ogrodniczych, urzędników odpowiedzialnych za zieleń publiczną; realizacja szkoleń „szytych na miarę i potrzeby” zamawiających.

 

www.agencjapromocjizieleni.pl

 

ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH

Związek Szkółkarzy Polskich został powołany jesienią 1991 r. przez kilkunastu producentów szkółkarskiego materiału ozdobnego. Od początku założono, że członkowie Związku muszą spełniać wysokie wymagania etyczne i zawodowe. Świadomie ukształtowano stowarzyszenie jako organizację non-profit, aby ułatwić realizację głównych celów.

Związek Szkółkarzy Polskich to stowarzyszenie producentów drzew, krzewów i bylin, a także roślin owocowych. Jego główne cele działania to:

  • reprezentowanie i obrona interesów zrzeszonych szkółkarzy,
  • promocja zieleni i roślin oraz popularyzacja wiedzy o drzewach, krzewach i bylinach,
  • upowszechnianie nowoczesnych metod produkcji oraz wiedzy potrzebnej do prowadzenia przedsiębiorstwa szkółkarskiego.

Czołowym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE.

Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Szkółkarzy (European Nursery Stock Association) oraz partnerem dla innych działających w zielonej branży (Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych, Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu). 

www.zszp.pl